اطلاعیه ها و برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان فراگیران دانش

  • برای ورود به کلاس ها بر روی نام استاد مربوطه کلیک کنید.
  • نام کاربری و کلمه عبور دانش آموزان کد ملی دانش آموزان می باشد.
  • در صورتیکه به هر دلیلی با نام کاربری خود وارد نشدید از گزینه مهمان استفاده کنید.
  • شروع کلاس ها از تاریخ 15 شهریور به صورت آنلاین طبق برنامه کلاسی می باشد.

دهم ریاضی : 

۷:۳۰ تا ۹ صبح : ریاضی با استاد رفیع زاده 

۹ تا ۱۰:۳۰ صبح : جغرافی با استاد مهدیان 

۱۱تا ۱۲:۳۰  ظهر : فیزیک با استاد خراسانی

۱۲:۳۰ تا ۱۴  ظهر : دینی با استاد عبدالهی

 

 

دهم تجربی : 

۷:۳۰ تا ۹ صبح : جغرافی با استاد مهدیان

۹ تا ۱۰:۳۰ صبح : ریاضی با استاد رفیع زاده

۱۲:۳۰ تا ۱۴ : فیزیک با استاد خراسانی

۱۵:۳۰ تا ۱۷ : دینی با استاد عبدالهی

 

 

دهم انسانی : 

۱۰:۳۰ تا ۱۲ ظهر : ریاضی با استاد رفیع زاده

۱۲ تا ۱۳:۳۰ ظهر : جغرافی با استاد مهدیان

۱۷ تا ۱۸:۳۰ : دینی با استاد عبدالهی

یازدهم ریاضی : 

۷:۳۰ تا ۹ : حسابان با استاد گودرزی 

۱۰:۳۰ تا ۱۲ : فیزیک با استاد زارع 

۱۳ تا ۱۳:۳۰ : فیزیک با استاد زارع

 

 

یازدهم تجربی : 

۹تا ۱۰:۳۰ : ریاضی با استاد گودرزی

۱۰:۳۰ تا ۱۲ : فیزیک با استاد زارع

۱۲ تا ۱۳:۳۰ : فیزیک با استاد زارع

 

 

یازدهم انسانی : 

۱۵:۳۰ تا ۱۷ : ریاضی با استاد رفیع زاده

۱۸:۳۰ تا ۲۰ : دینی با استاد عبدالهی

دوازدهم تجربی : 

۷:۳۰ تا ۹ : شیمی با استاد نظیف کار

۹تا ۱۰:۳۰ : شیمی با استاد نظیف کار

۱۷ تا ۱۸:۳۰ : ریاضی با استاد سجادی

 

 

دوازدهم انسانی : 

۷:۳۰ تا ۹ : جامعه با استاد دباغان

۱۰:۳۰ تا ۱۲ : جغرافی با استاد مهدیان

۱۵:۳۰ تا ۱۷ : ریاضی با استاد سجادی

 

 

دوازدهم ریاضی :

 ۷:۳۰ تا ۹ : شیمی با استاد نظیف کار

۹ تا ۱۰:۳۰ : شیمی با استاد نظیف کار

۱۵:۳۰ تا ۱۷ : حسابان با استاد مسعودی