کاربر گرامی

شما می توانید هر گونه درخواست، شکایت و پیگیری را از طریق یکی از راه های ارتباطی زیر انجام دهید.

  تلفن تماس: 38830598 –051

   آدرس: مشهد – هاشمیه 20  – پلاک 6 – کد پستی 9178183113 


    پست الکتزونیک: j_os_2000@yahoo.com    |   j.o.sajjadi@gmail.com
سرپرست گروه :    مهندس سید جواد اورعی سجادی