• این مجموعه توانایی شما عزیزان جهت شرکت در آزمونهای ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس برتر کشور را افزایش خواهد داد.

  • جهت استفاده از این مجموعه به نکات زیر توجه نمایید.

  1. قبل از ورود به هر آزمون مطالب درسی را مطالعه کنید.

  2. به راهنمای ابتدای هر آزمون توجه نمایید. ( تعداد پرسشها و زمان آزمون )

  3. ابتدا آزمون های بدون زمان را انتخاب کنید و مهارت خود را افزایش دهید.

  4. پس از انجام آزمون، پاسخ های صحیحی که نمایش داده می شود را با دقت مرور نمایید.

  5. جهت کسب مهارت در زمان بندی آزمونها در آزمون های زمان دار شرکت نمایید. ( مدیریت زمان )

  6. نتایج به دست آمده در هر آزمون را برای خود یاد داشت نمایید و با مشاور خود مشورت کنید. 

  7. می توانید به صورت آنلاین از مشاورین گروه من و استاد استفاده نمایید.

  8. با توجه به تغییرات سطح هوشیاری مغز، توصیه می شود بین ساعت های ( 9 تا 12 ) یا ( 16 تا 19 ) در آزمون های زمان دار شرکت کنید.

هوش تصویری و فضایی
هوش محاسباتی،ریاضی
هوش کلامی
هوش و خلاقیت تجسمی
هوش سرعت و دقت
هوش تحلیلی و منطقی
آزمون های پایانی تیزهوشان
آزمون های معتبر بین المللی